PWM نرم افزاری به زبان PHP و تست روی Marsboard

در این نوشته یک برنامه به زبان PHP برای کنترل ولتاژled متصل به pb6 مارس برد نوشته و نتیجه را مشاهده خواهید کرد.بررسی منطق برنامه به عهده خود شما است.

در ابتدای کار شما بایستی PHP را نصب کنید.به این منظور از دستور زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب….

معرفی مارس بورد

marsboard

کویرالکترونیک به عنوان رسمی و انحصاری مارس برد در ایران می باشد

http://www.marsboard.com/distributor.html

جهت فروش در ایران لطفا با شرکت کویرالکترونیک تماس بگیرید

بیشتر آموزش ها در بخش ویکی قرار داده شد:

http://wiki.iranmicro.ir

ادامه مطلب….