روش تغییر زبان Ubuntu-Desktop برد E8 Mini-PC

تغییر زبان Ubuntu-Desktop بسیار ساده است!

برای تغییر زبان به انگلیسی کافی است به آدرس زیررفته و فایل مربوطه را همانند زیر تغییر دهید :

برای رفتن به آدرس زیر هم می توانید از ترمینال و هم طبق روال عادی عمل کنید :

آدرس :

/etc/default/locale

بعد از باز شدن فایل بالا – محتویات را از :

LANGUAGE=”zh_CN:en_US:en
LANG=”zh_CN.UTF-8
LC_NUMERIC=”en_US.UTF-8″
LC_TIME=”en_US.UTF-8″
LC_MONETARY=”en_US.UTF-8″
LC_PAPER=”en_US.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”en_US.UTF-8″
LC_NAME=”en_US.UTF-8″
LC_ADDRESS=”en_US.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”en_US.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”en_US.UTF-8″

به :

LANGUAGE=”en_US.UTF-8
LANG=”en_US.UTF-8
LC_NUMERIC=”en_US.UTF-8″
LC_TIME=”en_US.UTF-8″
LC_MONETARY=”en_US.UTF-8″
LC_PAPER=”en_US.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”en_US.UTF-8″
LC_NAME=”en_US.UTF-8″
LC_ADDRESS=”en_US.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”en_US.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”en_US.UTF-8″

تغییر دهید.

بعد از یک بار راه اندازی مجدد زبان برد انگلیسی خواهد شد.

Bookmark the پیوند یکتا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.